Roosenboom.jouwweb.be
Home » De Berg

Foto's genomen door Google Earth

deberg-2.jpg                                             De Berg

 

 

 

Ik weet nog hoe het was, “De Berg” het stukje steenweg tussen de watertoren en het kerkhof, een arme buurt van heerlijk werkende mensen, meestal koolputters die het niet breed hadden en al content waren dat ze de maand rond kwamen. Zij vertrokken zondagavond voor een week of veertien dagen naar de mijnen van Luik. De vrouwen bleven met de kinderen alleen achter en misten hun man dan ook dikwijls, wat aanleiding gaf aan vele onechte kinderen. Bij de meeste familie's liep je gewoon lang achter het huis binnen, iedereen kende iedere buur, moest er een hand geholpen worden stond elkeen klaar. Aan de watertoren stonden nog koddewagens van ijzerhandelaars , het was niet meer dan een houten foorwagen. In de zomer kwamen er Bohemers met hun paard en kar staan voor een paar dagen, s’avonds dansten zij rond een kampvuur, je hoorde dan de violen en de gitaren bij valavond. Aan het kerkhof waren drie café. Café “Het Kerkhof” bij Stin, vlak naast steenkapperij Courtois, de oudste zoon Yvan + 2005 baatte de steenkapperij uit tot dat zijn vader stierf en hij ging werken voor “Het Belang van Limburg”. Bij “Treeke” dit café lag aan de overkant en lag naast het huis van Peeters Victor -Theunis Elisa (Wieza) zij verkochten ijs, de man is in 1970 gestorven door een ontploffing van een crèmespuitbus. Zij hadden één dochter Peeters Lizette een zelfstandige kapster in de boomkensstraat, zij was gehuwd met Vanderhoydoncks Jaak +2012 en hadden een aangenomen kind Jeffrey dan had je het huis van Berten Victor +1976 en Mekers Julia (Gelieke) +1996, daarnaast woonden kapper en kapster  Przybylski Waclaw +2010 en zijn vrouw Timmermans Germaine +1990, zij verhuisden naar Houthalen. Het volgende huis was dat van kleding Croes zij waren  tevens  ook marktkramers daarnaast woonde Lom van de klot,  Op de hoek had je het café van Louis Dekens +1992, hij verhuurde de café aan  Jefke Schuurmans +1985 en Theresia Coopermans +2013, zij hadden twee kinderen Jeanine en Danny +2010 . Dan had je de verbindingsweg naar de Boomkensstraat, deze was nog niet zo breed als nu. In het hoekhuis daar woonde Jean Vanlingen, hij deed in ijzer en auto onderdelen. Aan de andere kant had je het kerkhof met ernaast het huis van Bams Pieter +1965 en Blocken Maria +1979 , zij hadden één kind Maria (Jetje), zij was getouwd met Borgions Pierre +1972 hij was een handelaar in lederwaren. Zij hadden drie kinderen Liliane getrouwd met Magdelyns Francis +2006, Valentine +2004 handelaar in paardegetuig en getrouwd met Miet Vangeel, de tweede zoon zijn naam ken ik niet meer. Daarlangs woonde Severijns Louis +2003 en Claes Alice +2009, zij hadden twee kinderen Roland en Marita. daarlangs staat nog een huis maar ik weet niet wie daar woonde. dan had je een boerderijtje dat nog een moskee geweest is en nu in vervallen toestand verkeert. Daarnaast woonde landbouwer Schorpion Marcel +1985 en Bams Maria, zij hebben één dochter. Iets verder woonde familie Steegmans.Verder stond nog een blok van zeven huizen , drie waren er van de familie Dubois en vier van de familie Duplee. Het waren meestal arme mensen die daar woonden, Ik meende te weten dat er een gemeenschappelijke koer was met  twee wc's, een plank met een gat erin in Hasselt beter gekend als heske, ik ken nog enkele famillie's die er gewoond hebben, Clymans - Vanlingen, Droogmans - Blokken, Jacobs - Hurkmans, koolputter Arthur Michiels en Louisa Blyweert ( dé van de  Kabay) een scheldnaam omdat Louisa zo' n kromme benen had dat ze haar Kaban (regenjas) niet dicht kreeg, zij hadden vijf jongens waarvan kwatongen beweerden dat de kinderen van vijf verschillende mannen waren, Timmermans - Erckens, Martens - Erckens, Wissels - Vanmol. Aan de overkant naast Vanlingen Jean woonde de familie Vanrusselt – Vanmol, Leon +1972 en Zin +1973, Leo was een oud mijnwerker en had thuis in zijn stal een koe en een paar varkens staan, hij had ook een grote Duitse scheper, die hij voor zijn kar spande als hij gras ging maaien. Zij hadden vijf kinderen, Jean +2007 werkte bij NV Boermans, Leonie (Nieke) +2008 was naaister, Pierre werkte bij "Brugge en Wegen"+ 2011, Roger +2000 was Leraar werkhuis metaal, Gilberte was een winkeljuffrouw. Het volgende huis was de slagerij van Wies Sampermans +1984 en Poosen Ernestine ( Stin) +1985 nu is er de recordbank gevestigd. Zij Hadden twee dochters, Suzanne en Marie Louise. Na Wies heeft slager Ben Bongers (+1999) en Jeannine Hayen (+2015) er nog een tijd slagerij gehad tot dat ze langs kleding Croes bouwden en daar slagerij begonnen. Zij hadden twee kinderen Peter en Brigitte. Daarnaast woonde Leo Vanrusselt  zijn zuster Leonie Vanrusselt +1996 in de volksmond Nie genoemd, zij boerde en had ook een koe op stal en iedere week maakte zij haar eigen boter en kaas, die ze aan de buren verkocht. Naast Nie woonde Bonavontura Vroonen +1977 en Leonie Coteur +1994, Tuur was ook koolputter geweest en speelde met de duiven, hij was een pietje precies op al zijn werk. Zij Hadden één Dochter Marie José, zij  bouwde op de hoek van de boomkenstraat en de huidevetterslaan met haar man Marcel Prijs +1977 en hun twee kinderen Patrick +1995 en Erwin. Naast hun woonde Deroy Jef +1986 en Helsen Leopoldina +2010, zij hadden drie kinderen Jaklien, Valeré en Beatrice, Jef was vrachtwagenchauffeur bij meubelen Record. Daarnaast woonde Claes Martin + en Vanmol Theresia (Trees) +1979 en daarlangs de familie Goffings Irma en dochter Reine + 2015 en zoon Bére +2002 en de kinderen van Reine: Moniek, Fracine en Guy. Naast hun woonde Leon Vanmol +2009 en Maria Steensels  en later Courtois Yvan +2005 en Anny Hermans. Zij hebben één dochter Annick en twee zonen Ronny en Yves. Langs hun woonde de familie Corbé. en de zotte Anna. Naast Corbé woonde Thoelen Marcel + en Rosa +2002 , Marcel was militair en chauffeur van de kolonel te Hasselt, hij is zeer jong gestorven. Zij hadden drie kinderen Denise, Etienne en Yvette +, deze laatste was ook nog geen vijftig toen zij stierf. Zij hadden als een van de eerste een auto een Renault 4cv.

Naast Rosa woonde bakker Jef Alenus +1970 en Maria Dirix +1978 , zij hadden ook een klein kruidenierswinkeltje. Zij hadden één dochter Lea die getouwd was met een Poolse bakkersgast Matuszewski Edmond +1996, zij hadden een zoon Tony +2012.

Naast hun woonde Gelieke en haar man zij was een eigenaardig vrouwtje. Daarnaast woonde marktkramer Lemmens, hij deed de markten in voedselproducten, zij zijn naar Zonhoven verhuisd . Na hun kwam er vrij lang een bakkerij Vanspauwen, Na de bakker zijn er nog verschillende huurders geweest. Naast de bakker woonde Berké Achten +2002 en Maria Timmermans +1998, zij hadden twee kinderen Lizette en Boudewijn. Berké was hovenier en verkocht planten en legde hoven aan, meestal bij de goede burgerij van Hasselt. Zij hadden één van de eerste een TV in de straat, dikwijls zaten er verschillende buren samen naar “Schipper naast Mathilde “ te kijken of “Bonanza”. Bij Berké werd er ook in de winter gekaart, Wieze en dikwijls ging het er hevig aan toe, voor ieder kwartje werd er gestreden en met de vuist op tafel geklopt. In de zomermaanden was het iedere avond zolang als het klaar was “Schrimke zaaien”. Het spel bestond uit twee koorden die gespannen werden op een paar meter afstand, en men wierp dan vanaf een lijn naar de andere lijn met een kwartje, diegene die het dichts bij de andere lijn kwam won en mocht de andere kwartjes oprapen. De vrouwen zaten meestal op een stoel voor de deur te keuvelen en naar de auto’s te kijken die soms passeerden .Naast Berké en Maria woonde Vanloffelt Albert +2002 en Michot Yvonne +1993, zij was van Waalse afkomst en hij was machinist op de NMBS, in zijn vrije tijd herstelde hij wat aan auto’s en stak banden uit die afgelopen waren , nu is dit verboden, zij hadden vier kinderen Johnny, Brigitte Carinne en Veronique. Naast hun woonde Paul Bams + 2013 (de moannekieker) en schoofs Paula + 2012, Paul was metser bij de firma Vanhaeren, zij hadden één dochter . Nu woont er de familie Vanlingen - Maris. Daarnaast had je een huurhuis met verschillende huurders, meestal van korte duur. Naast hun woonde de familie Schoofs - Palms, Alfons +1981 en Palms Aldegonde (Gonne) +1967, hij was beroepsmilitaire. Zij hadden zeer veel kinderen zeker negen of tien, ik ken de namen niet meer, maar er was Paula, vrouw van Paul Bams en Lucienne zij trouwde met een Italiaan en is later naar Italie verhuisd, Alfons (Bol), Frans (Fa), Nicole (Col) . Iedere week werden er kippen geslacht door de kinderen. Daarnaast woonde Peeters – Vangesselen, zij verkochten ijs cream en reden met een ijswagen langs de straten. Zij hadden drie kinderen, één dochter die trouwde met eerder genoemde Jean Vanlingen  en twee zonen, Lucien ( hij woonde bij de bomma op de Beek en Jean was meestal de ijs creamwagen aan het wassen de zaterdagmorgen. Zij zijn in Zonhoven gaan wonen. Daarnaast had je de kruidenierswinkel van Timmermans - Vanmol Eliesabeth (Lies) je kon er alles krijgen. Naast Lies woonde het strientje, Maria Vanrusselt +1993 en Jef Triekels +1972, zij hadden één zoon Jean, een beroepsmilitair. die later bij de rijkswacht het onderhoud van het wagenpark deed. de overige huizen zijn me niet meer zo bekend, ik weet alleen dat Treeke de café uitbaatster in een van deze huizen is gaan wonen en een familie Doucie en Blokken Maria. Een stuk of acht huizen stonden er voor je aan de kruidenierswinkel van Marie Martens +1989 kwam, zij was de moeder van Paul Bams zijverkocht sigaretten aan twee stuks voor een frank en snoep aan de buurtkinderen. Daarnaast woonde de familie Cupers Jozef + 1990 en Triekels Anna +1972, zij hadden twee dochters, Rosa die trouwde in 1962 met Vanrusselt Pierre +2011, en Marie Louise +2008 trouwde met Hermans Jef +1999.