Roosenboom.jouwweb.be
Home » De Biemkesstroat

                                  Bringing On Back The Good Times

Foto's genomen door Google Earth

De Biemkesstroat ( Boomkensstraat), Het stuk straat tussen de singel en de RVA aan de Kruisherenlaan, vroeger in de jaren vijftig begin jaren zestig heette dit stuk straat nog de oude truierbaan. De Singel en de autostrade lag er nog niet en de weg liep verder tot Sint-Lambrechts-Herk. De Kruisherenlaan bestond toen nog niet en was een landbouwzone.Wat nu het opleidingscentrum is van de RVA was in de jaren vijftig, zestig en zeventig de wasserij Ideal. Gestart na de tweede wereldoorlog door een Engelsman Watson uit dankbaarheid aan de familie Neven waar hij ondergedoken verbleef, en gerund door Neven en Harry Vandermeulen ( later Gouverneur van Limburg). De wasserij was een tamelijk groot bedrijf. Op een bepaald moment werkten er honderdvijftig vrouwen, voornamelijk strijksters en een vijftigtal mannen die er verschillende taken volbrachten, zoals camionchauffeurs schrijnwerkers, machineonderhoud, wassers droogkuis (sec) en gewone was. De werknemers kwamen voornamelijk van Hasselt en Sint-Lambrechts-Herk en Alken. Er waren een paar werknemers waarvan man en vrouw er werkte, zoals de familie's Philippaerts Jean en Paula Croes, Weustenberg Jef en Decock de familie Gillissen, ook vele mensen van de zelfde familie, zoals Vanlingen, Decock, Greeven, De wasserij had ook een x aantal winkels waar men kleren kon gaan afgeven om te reinigen. Deze winkels lagen verspreid over heel Belgie. Ik meende mij te herinneren dat er dagelijks vijf camions uitreden die elk zo een twintigtal winkels aandeden. Deze winkels werden gehuurd  en werden volledig ingericht door de firma Ideal. De kleren kwamen binnen in de wasserij in grote zakken, er lagen dikwijls hopen van vier , vijf meter hoog die op de korst mogelijke tijd gewassen en gestreken en terug gebracht moesten worden. Eerst werd de kledij nagekeken en de zakken van de broeken en jassen geledigd, er zaten dikwijls nog zakdoeken in en manchetknopen en kleingeld. Eén maal heeft men in een jas tachtig duizend Belgische franken gevonden, wat toen een behoorlijk bedrag was, de eigenaar van het geld werd opgespoord en het geld werd terug gegeven. De eigenaar was zo dankbaar dat hij al het personeel een uitstap aanbood naar Vlissingen. Als de kledij gesorteerd was werd hij naar de juiste hall gebracht om te reinigen, nadien gedroogd en naar de strijkdames gebracht en op een kapstok gehangen en gesorteerd om naar de juiste winkel terug gebracht te worden. Toen in de jaren zeventig de brandstofprijzen de hoogte ingingen was het gedaan met de wasserij en werd er afgebouwd, en vele mensen verloren hun werk.

Vanaf de wasserij Ideal richting Sint-Lambrechts-Herk had je een braak stuk grond liggen waar koren en granen werden gezaaid. Toen de H-Kruiskerk werd gebouwd kwam er een verkaveling en werd de kruisherenlaan aangelegd. Daarnaast lag een stuk bouwgrond van drie aren, dat gekocht werd door groenteverkoper Lemmens. hij wilde er bouwen maar kreeg geen bouwvergunning om er een appartementsblok op te zetten en verkocht het stuk opnieuw, hij vestigde zich te Zonhoven, Jaak Vanderhoydoncks  kocht het over en hij kreeg enkele jaren later wel toestemming voor een appartementsblok. Daarnaast lagen twee stukken grond van zes are, op het eerste stuk bouwden Roosen Louis en Martens Christine (Stinneke). Louis werkte als wasser en ploegbaas in de wasserij Ideal. Louis was ook gekend voor het kweken van groenten en bloemen die Stinneke met liefde plukte en verkocht aan de buren. Daarnaast lag de bouwgrond van Achten Albert (Berke) hij gebruikte de grond als plantentuin met serre. Hij was zelfstandige tuinaanlegger. Daarnaast lag de hof van drie are van bakker Alenus Jef, hij heeft er nooit op gebouwd, later is de bouwgrond samen met de bouwgrond van Berke Achten verkocht. Nu staat er een grote woning op. Daarnaast had je een stuk van drie are van Alfons Schoofs dat door de bouwondernemer Verbeemen gekocht werd en samen met het stuk ernaast van Louis Dekens dat zes are was. De bouwgrond was samen negen are met een voorgevel van 18 meter, zij bouwden er appartementen op. Het volgende stuk bedroeg ook zes are en was van Vanrusselt Leon die het doorverkocht aan Polus Valére, maar er niet op gebouwd heeft, hij heeft het ouderlijke huis verderop in de straat gekocht en verbouwd bij het overlijden van zijn ouders. De bouwgrond was samen zes are maar werd gedeeld tot twee stukken van drie are. Op het linkse stuk bouwde Linda Buntinx een woonhuis, op het rechtse stuk bouwde Dirk Verbemen een woonhuis. Daarnaast lagen twee stukken van drie are, waarop Timmermans Guillaume en Maris Anna  (Na) bouwde, zij hadden één zoon Jean-Pierre. Op het volgende stuk van 3 are bouwde de familie Vanoirbeek August (+1992) en Meyssen Helena (+1986), zij hadden één dochter Irene die het huis verbouwde tot twee appartementen, zij woont nu op de hoek van de Kruisherenlaan en de Boomkensstraat. Naast het huis van Vanoirbeek lag er een stuk van zes are waarop Robert Martens hovenierde, hij verkocht later het stuk en de nieuwe eigenaars bouwden een groot huis erop. Je hebt dan de Huidevetterslaan, die aangelegd werd begin jaren zestig, daarvoor was het een weide met gaar (hekopening) waar men een geit of koe op tairde (Hasselts woord voor vastbond). Op de andere hoek van de Huidevetterslaan en Boomkensstraat bouwden begin jaren zestig Marcel Prijs (+1977)en Vroonen Marie-José, zij woonden er samen met hun twee zonen Patrick (+1995) en Erwin. Daarnaast woonde de familie Recko. Aan de overkant woonde Leonaar Martens (+1959) en Anna Jacobs (+1990), Anna lag zeer dikwijls op een kussen boven aan het venster de doorkomende mensen te bekijken. Daarnaast woonde August Vroonen ( +1965) en Dina Vroonen (+1965) zij was de tante van Marie-José, na hun dood, zij zijn op vier dagen na mekaar gestorven heeft de kleinzoon er een aantal jaren een kapperszaak gehad. Daarlangs woonde Bervoets, de man was reiziger in Luikse stroop, zij zijn verhuisd naar Alken. Zijn vader werkte in de wasserij Ideal en was gekend als Louis de smater. Langs Bervoets woonde een gendarme, de familie Kennis Raymond(+1978) en Schillemans Johanna (+2013), het was een huurhuis dat de gendarmerie huurde voor hun militairen. hij was van beroep gendarme en verzamelde postzegels en had een collectie van heel Belgie. Zij hadden één dochter Esther, zij was een zeer goede leerling maar kreeg op latere leeftijd psychische problemen. Na de familie Kenis is het huis verkocht aan Motmans Francis (+2013) en Yolande Bortels. Daarnaast waren er een paar achteruitgangen van huizen die op de Sint Truidersteenweg lagen, het eerst volgende huis was van de familie Claes, de vader was ook gendarme. zij hadden vier kinderen, daarnaast woonde de familie Vanstraelen Alfons (+1988) en Meynen Melanie (+2006) , zij hadden vier kinderen Tony(+1995), Lucette (+1996) gehuwd met Polus Valere (+2002), Willy, Maggy en Meynen Martin (+2001) de broer van Melanie woonde daar in. Daarnaast woonde Martens Frans (+2007) en Decock Simone, zij hebben één dochter. Wie daarnaast woonde weet ik niet meer, maar het volgende huis was van de Polus Joseph (+1984) en Loos Leonie (+1987), Joseph werkte als bediende voor de R.T.T. zij hadden twee zonen Valere (+2002) en Louis, beide zonen waren tewerkgesteld bij de belastingsdienst. Valere heeft het ouderlijk huis terug gekocht en verbouwd om erin te komen wonen, helaas was zijn leven tekort om er nog van te kunnen genieten, zijn zoon Philip heeft het nadien verkocht en woont nu in Manilla. Daarnaast woonde de familie Peeters Lambert (+2008) en Noben Julia, zij hadden twee kinderen, Barbara (bebbie) en een zoon. Naast hun woonde een koolputter Bére met zijn vrouw, een nogal moeilijke man die niet veel kon verdragen en dikwijls ruzie maakte met de familie Peeters. Daarnaast lag een paadje dat behoorde bij het huis. Daarnaast woonde de familie Meuwis Joseph (+1992) en Droogmans Lies (+2011), zij hadden twee kinderen, een dochter en een zoon, hun dochter Marie-Claire woont nu in het ouderlijke huis samen met haar vriend Hugo de Boeck. De zoon heet Emilien. Iets verderop woonde de familie Bijnens, hij was postbode en er waren zeker acht of negen kinderen, zijn vrouw is jong gestorven. Aan de overkant woonde postbode Martens, Vlakbij woont de familie Motmans Jean en Godelief Manshoven, Jean is de oudere broer van Francis Motmans daarlangs woonde Loos Joseph (+1981) en Tijtgat Jeanne (+2009). Joseph was het broer van Leonie Loos. Daarnaast zijn er een paar huurhuizen en woont Jef Recko, hij werkte voor de gasmaatschappij, daarnaast woonde Jef zijn ouders Recko Felix (+1995) en Aerts Maria (+2013). Daarnaast ligt het hoekhuis van Prijs-Vroonen Marie José.