Roosenboom.jouwweb.be
Home » De oude tijd

  De oude tijd: SPEAKING OF THE EARLY DAYS

Diepenbeekse eeuweling

                                  Anna Maria Holsteyns 100 Jaar.

                                  

 

Anna Maria Holsteyns vierde haar honderdste verjaardag op 8 november 1916  in bloeiende gezondheid. In " Den Bode van Limburg" van 12 november 1916 in  volle oorlogsjaren wijdde men bijna het ganse nummer over de beschrijving  der feesten, die toen plaats hadden op de Royerheide te Diepenbeek. Er  kwamen honderden personen van wijd en zijd naar de feesten. Er werd een  feestlied gezongen ter ere van Anna Maria, de tekst ging alzo.

 

 Refrein: God, U smeken wij: blijf haar immer bij.

               En dat Uw hemelvreugd het loon zij voor haar deugd! (bis).

 1  Aan U thans, albehoeder,

     Zij dank op dezen dag,

        Dewijl dees goede moeder

        Haar eeuwfeest vieren mag. -- refrein.

    2. In stilte vloed haar leven

        Eenvoudig, werkend voort.

        En immer bleef haar streven:

        Te hand'len naar Gods woord. -- refrein.

    3. Door stramheid van haar leden

        Gedwongen thans tot rust,

        Vindt zij in vrome beden

        Nu 't meest haar zielerust. -- refrein.

    4. O God, haar hoge jaren

        Vervul ze met Uw troost !

        Wil haar nog lang bewaren

        Tot vreugde van haar kroost. -- refrein.

    5. En daagt het uur van sterven

        Ook haar eens voor Uw troon,

        Laat haar alsdan verwerven

        Uw rijk tot eeuwig loon. -- refrein.

 

Bij gelegenheid van haar eeuwfeest ontving zij vele geschenken en gelukwensen. Van eenen ouden trouwen vriend kreeg zij eenen prachtigen rieten wandelstok met zilveren kruk erop. En zij, de kloek gebouwde vrouw, die nooit eenen stok gebruikt heeft om op te gaan, wilde dezen toch beproeven en vond hem juist volgens haar goesting.

" Vrouw Lieben is steeds bloeiend van gezondheid en verdeelt haren tijd. tusschen hare stille dagelijksche bezigheden en het gebed in de schoone kapel die zij op haar goed heeft laten bouwen. Zij spreekt nog graag over den oorlog van 1830 en weet er veel van te vertellen." Krantenartikel van "De Bode van Limburg" (22-11-1916).

Zij zou naar verluid er warmpjes ingezeten hebben, haar woonst en gronden zouden onteigend geworden zijn voor de aanleg van het Albert Kanaal. Zij overleed op woensdag 05-06- 1917, zij ligt begraven op het kerkhof van Diepenbeek kort bij de kapel. Anna Maria Holsteyns was gehuwd met Pieter Johannes Lieben, geboren 06-06-1818 te Diepenbeek en gestorven te Diepenbeek op 10-12-1904.  Pieter Johannes zijn moeder was Elisabeth Lieben, hij was landbouwer van beroep en private jager van de heer van Mombeek, (er is sprake dat hij een onecht kind zou zijn van de heer van Mombeek). Zij huwden op 10-05-1843 te Diepenbeek en kregen acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes.

 

1 Lieben Anna Catharina geboren 16-10-1843 Hasselt gestorven 09-04-1919 Hasselt

2 Lieben Martinus geboren 08-05-1846 Hasselt gestorven 22-04-1933 Chatenay-Sur-Seine (Fankrijk)

3 Lieben Joannes geboren 22-01-1849 Hasselt gestorven 04-10-1937 Diepebeek

4 Lieben Guilielmus geboren 27-04-1851 Hasselt gestorven circa 1854 Hasselt

5 Lieben Maria Hubertina geboren 13-02-1853 Hasselt gestorven 24-10-1931 Hasselt

6 Lieben Hubertus Guilielmus geboren 28-11-1855 Hasselt gestorven circa 1931 Hasselt

7 Lieben Maria Elisabeth geboren 18-03-1858 Hasselt gestorven 30-06-1901 Munsterbilsen

8 Lieben Fredericus geboren 21-12-1861 Hasselt gestorven 17-07-1948 Diepenbeek 

 

 Anne Maria Holsteyns was een dochter van Mathijs Holsteyns en Marie Catharina Govaers, dagloners en landbouwers. Eén van de kinderen was Anna Catharina Lieben geboren te Diepenbeek op 16-10-1843 en overleden te Hasselt op 09-04-1919, zij huwde op 20-02-1867 te Diepenbeek met Pieter Vancraybex, hij werd geboren te Genk op 08-05-1838 en is gestorven te Hasselt op 21-09-1902. Zij kregen twaalf kinderen:

 

1 Vancraybeekx Willem geboren 12-05-1867 Diepenbeek gestorven 21-08-1919 Hasselt

2 Vancraybex Jan Augustinus geboren 02-05-1869 Kuringen gestorven 21-09-1892 sectie Runkst 

3 Vancraybex Maria Helena geboren 31-07-1870 Kuringen gestorven 10-07-1922 Hasselt

4 Vancraybex Anne Hubertine geboren 03-01-1872 Kuringen gestorven 20-09-1943 Kuringen

5 Vancraybex Jan geboren  27-05-1873 Kuringen gestorven ?

6 Vancraybex Marie Eugenie geboren 25-12-1874 Kuringen gestorven 07-07-1955 Hasselt

7 Vancraybex Anna Louise geboren 25-04-1876 Kuringen gestorven ?

8 Vancraybex Maria Celestina geboren 15-01-1878 Kuringen gestorven ?

9 Vancraybex Juliaan Eduard geboren 11-03-1880 Kuringen gestorven 15-03-1911 Kuringen

10 Vancraybex Regina Frederica geboren 09-11-1981 Kuringen gestorven 30-05-1963 Hasselt

11 Vancrayex Louis Josephus geboren 04-06-1884 Kuringen gestorven ?

12 Vancraybex Isidorus Joannes geboren 14-12-1989 Kuringen gestorven 25-12-1902 Hasselt